Αυτοκόλλητα δαπέδου με ειδική πλαστικοποίηση. Αυτοκόλλητα τήρησης αποστάσεων.