Συνεργειακες MIG/MAG Μηχανές συγκόλλησης REHM

Μηχανές Συγκόλλησης MIG/MAG REHM (Synergic machines)

SYNERGIC.PRO® 304

2.975,81 (με ΦΠΑ 3.690,00)

Μηχανές Συγκόλλησης MIG/MAG REHM (Synergic machines)

SYNERGIC.PRO® 304 S with wire feeder

3.500,00 (με ΦΠΑ 4.340,00)

Μηχανές Συγκόλλησης MIG/MAG REHM (Synergic machines)

SYNERGIC.PRO® 304 W water cooled

3.399,19 (με ΦΠΑ 4.215,00)

Μηχανές Συγκόλλησης MIG/MAG REHM (Synergic machines)

SYNERGIC.PRO® 404

3.700,00 (με ΦΠΑ 4.588,00)

Μηχανές Συγκόλλησης MIG/MAG REHM (Synergic machines)

SYNERGIC.PRO® 404 S with wire feeder

4.229,84 (με ΦΠΑ 5.245,00)