Μηχανές Συγκόλλησης MIG MAG Παλμικές – Συνεργειακές (Pulse welding) – Μηχανές Συγκολλησης TIG Ψηφιακές /Ηλεκτροσυγκόλληση Tig
(Full Digital TIG Welding Machines) made in GERMANY

Μηχανές Συγκόλλησης MIG-MAG (Pulse welding machines)

FOCUS.ARC P (pulse) 300-450A Αερόψυκτη

Από: 7.219,35

Μηχανές Συγκόλλησης MIG-MAG (Pulse welding machines)

FOCUS.ARC P (pulse) 300-450W υδρόψυκτη (water cooled)

Από: 10.700,00

Μηχανές Συγκόλλησης MIG-MAG (Pulse welding machines)

MEGA.ARC P (pulse) 300-450

Από: 5.684,68

Μηχανές Συγκόλλησης MIG-MAG (Pulse welding machines)

MEGA.ARC P (pulse) 300-450 S με τροφοδότη

Από: 6.975,81

Μηχανές Συγκόλλησης MIG-MAG (Pulse welding machines)

MEGA.ARC P (pulse) 300-450 W Υδρόψυκτη

Από: 6.233,87

Μηχανές Συγκόλλησης MIG-MAG (Pulse welding machines)

MEGA.ARC P (pulse) 300-450 WS Υδρόψυκτη με τροφοδότη

Από: 7.579,84

Μηχανές Συγκόλλησης MIG/MAG (Synergic machines)

SYNERGIC.PRO® 304 αερόψυκτη

3.150,00 (με ΦΠΑ 3.906,00)

Μηχανές Συγκόλλησης MIG/MAG (Synergic machines)

SYNERGIC.PRO® 304-404-504

Από: 3.159,68

Μηχανές Συγκόλλησης MIG/MAG (Synergic machines)

SYNERGIC.PRO® 304-404-504 S with wire feeder

Από: 3.700,00

Μηχανές Συγκόλλησης MIG/MAG (Synergic machines)

SYNERGIC.PRO® 304-404-504w water cooled

Από: 3.600,00
ΕΣΠΑ banner